Гісторыя ўсходніх славян (Расія і Украіна): VI–XIV стст.

"А в книжной памяти мгновения войны"

Автор: 
Савіч А.А.
Год издания: 
2015
Аннотация: 

Матэрыял у вучэбна-метадычным комплексе падаецца па трох модулях: 1. Усходнія славяне ў старажытнасці. 2. Кіеўская Русь. 3. Русь у перыяд феадальнай раздробленасці. Выданне змяшче тэарэтычную частку ў выглядзе лекцыйнага курса; дапаможную частку з паказальнікам асноўных гістарычных падзей, гістарычных дзеячаў, гістарычных паняццяў; практычную частку, якая прадстаўлена хрэстаматыяй, планамі семінарскіх заняткаў і спісам першакрыніц і літаратуры да іх падрыхтоўкі; кантроль ведаў, які змяшчае матэрыялы для самаправеркі ў выглядзе тэстаў і пытанняў да самакантролю.

Тип УММ: