НДРС–2018: зборнік матэрыялаў міжуніверсітэцкай студ. навукова-практ. канф. – Брэст: БрДУ імя А.С.Пушкіна, 2018. - 238 с.

"А в книжной памяти мгновения войны"

Зборнік змяшчае навуковыя артыкулы студэнтаў і магістрантаў па праблемах мовазнаўства, літаратуразнаўства, журналістыкі. Матэрыялы адрасаваны выкладчыкам і студэнтам вышэйшых навучальных устаноў.

Год проведения: 
2018