Уласныя асабовыя імёны ў кантэксце твораў Георгія Марчука

У артыкуле аналізуецца дыяпазон фармальнага і эмацыянальнага вар’іравання уласных асабовых імён, якія з’яўляюцца элементам ідэйна-тэматычнага зместу мастацкага тэксту і важным сродкам намінацыі, характарыстыкі і ацэнкі песранажаў у літаратурных творах Георгія Марчука. Асаблівая ўвага надаецца разуменню ролі кантэксту ў выяўленні семантычнага і эмацыянальна-экспрэсіўнага патэнцылу онімаў.

Раздел науки: 
Автор: 
Бут-Гусаім С.Ф.
Год издания: 
2018
Библиографическое описание источника: 
Лингвокультурное образование в системе вузовской подготовки специалиста. – 2018. – № 3 (11). – Т. 1.– С. 82–87.
Издатель: 
Брэст