Жанраўтваральная роля онімаў у кантэксце навукова-папулярнай літаратуры М.Пашкевіча, М.Міцковіча і В.Сарычава

"75-летие БрГУ им. А.С.Пушкина: вклад в науку и образование" (2019-2020 уч. год)

У артыкуле разгледжаны ўжытыя ў навукова-папулярнай літаратуры берасцейскіх пісьменнікаў онімы. Асэнсавана нацыянальна-культурная інфармацыя антрапонімаў. Тапонімы прааналізаваны паводле суадносінаў з сучасным іменасловам. Апісана сэнсавая нагрузка “фонавых” онімаў, якія захавалі інфармацыю пра матэрыяльную і духоўную культуру беларусаў.

Раздел науки: 
Автор: 
Бут-Гусаім С.Ф.
Год издания: 
2019
Библиографическое описание источника: 
Лингвокультурное образование в системе вузовской подготовки специалистов. - Т. 1, № 4. - С. 57-65
Издатель: 
Россия