Лінгвістычнае краязнаўства Брэстчыны: узаемадзеянне мовы і культуры

Мэта артыкула – вывучэнне сувязі моўных адзінак з культурай, гісторыяй, побытам жыхароў Брэстчыны; вызначэнне намінатыўных адзінак, найперш безэквівалентнай лексікі, з нацыянальна-культурнай семантыкай у складзе ўстойлівых адзінак і фальклорных тэкстах Брэстчыны. Для аналізу ўзяты намінатыўныя адзінкі (безэквівалентная лексіка) у складзе прыказак і фразеалагізмаў дыялектнай мовы Брэстчыны, а таксама фальклорныя формулы, семантыка якіх адлюстроўвае прадметы, з’явы, якасці, працэсы рэчаіснасці, ландшафт, гісторыю, этнакультуру Брэстчыны.

Раздел науки:

Автор: 
Леванцэвіч Л.В.
Год издания: 
2019
Библиографическое описание источника: 
Людина. Комп'ютер. Комунікація: зб. наук. праць / за ред. О.П. Левченко. - С. 102-107
Издатель: 
Львоў, Украіна