Проза І.Шамякіна 70-х гадоў: жанрава-стылёвая спецыфіка, канкрэтна гістарычны і аксіялагічны змест

"А в книжной памяти мгновения войны"

У артыкуле выяўляецца эвалюцыя творчасці Івана Шамякіна ў 70-я гады, даследуецца жанрава-стылёвая спецыфіка аповесцей “Шлюбная ноч”, “Гандлярка і паэт”, рамана “Вазьму твой боль”, вызначаецца канкрэтна-гістарычны і аксіялагічны змест твораў, асэнсоўваецца духоўны свет герояў, носьбітаў аўтарскага ідэалу і антыідэалу.

Раздел науки: 
Автор: 
кавалюк А.С.
Год издания: 
2019
Библиографическое описание источника: 
Веснік Брэсцкага ўніверсітэта. Серыя 3. - 2019. - № 2. - С. 48-53
Издатель: 
Брэст: БрДУ