Лінгвакраязнаўства ў кантэксце моўнай культуры: манаграфія

"75-летие БрГУ им. А.С.Пушкина: вклад в науку и образование" (2019-2020 уч. год)

У манаграфіі акцэнтуецца ўвага на моўных адзінках, якія зафіксавалі моўныя, этнакультурныя, геаграфічныя і гістарычныя асаблівасці Брэсцка-Пінскага Палесся

Автор: 
Леванцэвіч Л.В.
Год издания: 
2020
Библиографическое описание источника: 
Манаграфія. – Брэст: БрДУ
Издатель: 
Брэст: БрДУ