Гісторыя Беларусі ў кантэксце еўрапейскай цывілізацыі: вучэбна-метадычны комплекс

"Брэсцкі край у вянку Беларусі"

Автор: 
Ермаковіч, Л.І., Рамановіч, П.С.
Год издания: 
2014
Издательство: 
<htcn
Аннотация: 

Вучэбна-метадычны комплекс "Гісторыя Беларусі ў кантэксце еўрапейскай цывілізацыі" утрымлівае праграму вучэбнай дысціпліны, курс лекцый, метадычныя рэкамендацыі да семінарскіх заняткаў, якія складаюцца з пытанняў, рэфератаў і тэставых заданняў для кантролю ведаў. Мэта вучэбна-метадычнага комлекса – садзейнічаць засваенню студэнтамі найбольш важныя пытанні дзяржаўна-палітычнага, сацыяльна-эканамічнага, прафесійнага, культурнага і духоўнага развіцця беларускага народа ў кантэксце ўсходнеславянскай і заходнееўрапейскай гісторыі. Вучэбна-метадычны комплекс "Гісторыя Беларусі ў кантэксце еўрапейскай цывілізацыі" прызначаны для студэнтаў дзеннай і завочнай форм атрымання адукацыі неспецыяльных факультэтаў.

Тип УММ: