Слова ў мове, маўленні, тэксце: зб. нав. артыкулаў / пад рэд. Н.Р. Якубук. - Брэст: БрДУ, 2016. - 483 с.

"А в книжной памяти мгновения войны"

Зборнік змяшчае навуковыя артыкулы маладых вучоных-філолагаў – студэнтаў, магістрантаў, аспірантаў – па праблемах мовазнаўства, літаратуразнаўства, журналістыкі.

Матэрыялы адрасаваны выкладчыкам і студэнтам вышэйшых навучальных устаноў.

Год проведения: 
2016