Слова ў мове, маўленні, тэксце : зборнік навуковых артыкулаў

"А в книжной памяти мгновения войны"

Зборнік змяшчае навуковыя артыкулы маладых вучоных-філолагаў - студэнтаў, магістрантаў, аспірантаў - па праблемах мовазнаўства, літаратуразнаўства. журналістыкі. Матэрыялы адрасаваны выкладчыкам і студэнтам ВНУ.

Год проведения: 
2015