Мясцовы кампанент у мастацкім ідыялекце пісьменнікаў Брэстчыны.

"75-летие БрГУ им. А.С.Пушкина: вклад в науку и образование" (2019-2020 уч. год)

У артыкуле прааналізаваны дыялектызмы ў мастацкім кантэксце пісьменнікаў Брэстчыны

Автор: 
Леванцэвіч Л.В.
Год издания: 
2019
Библиографическое описание источника: 
Лінгвостилістічні студіі. - 2019. - Вып. 11. С. 79-88
Издатель: 
Украіна