Анамастыкон мастацкай прозы пісьменнікаў Берасцейшчыны: электронны вуч.-мет. дапаможнік для студэнтаў філфака.

"75-летие БрГУ им. А.С.Пушкина: вклад в науку и образование" (2019-2020 уч. год)

Автор: 
Бут-Гусаім С.Ф.
Год издания: 
2020
Издательство: 
Брэст: БрДУ
Аннотация: 

Электронны вучэбна-метадычгы дапаможнік уключае тэарэтычныя звесткі па літаратурнай анамастыцы. Прапануюцца практычныя заданні і пытанні для самаправеркі