методическое пособие

Дисперсные системы

Учебно-методическое пособие содержит учебный материал по основным видам дисперсных систем, примеры решения задач, задачи для самостоятельной работы, тесты для проверки знаний по данному разделу. Электронное издание предназначено для студентов биологического факультета всех специальностей.

Социальные ценности белорусского общества в цивилизационном контексте

№33/2017 13.10.2017

Учебно-методический комплекс "Социальные белорусского общества в цивилизационном контексте" содержит программу учебной дисциплины, курс лекций, методические указания к практическим занятиям, контрольные тесты. Цель УМК - способствовать улучшению усвоения основных понятий изучаемой дисциплины. Учебно-методический комплекс "Социальные ценности белорусского общества в цивилизационном контексте" предназначен для студентов юридического факультета специальностей "Правоведение" и "Бизнес-администрирование".

Літаратурная анамастыка : электронны вучэбна-метадычны дапаможнік для студэнтаў філалагічнага факультэта

Электронны дапаможнік уключае тэарэтычныя звесткі па літаратурнай (паэтычнай) анамастыцы. Па кожнай тэме прапануюцца пытанні для самаправеркі і практычныя заданні, выкананне якіх дапаможа студэнтам замацаваць на канкрэтным моўным матэрыяле тэарэтычныя веды. У дапаможніку вызначаюцца тэмы курсавых прац па літаратурнай анамастыцы, да іх прапанаваны рэкамендацыі і акрэслены пытанні, якія павінны кваліфікавана асвятляцца ў рабоце. Складзены тэматычна дыферэнцыраваныя спісы літаратуры да кожнага курсавога даследавання. Для ўдасканалення практычных уменняў студэнтаў прапануюцца тэсты.

Страницы