Жанраўтваральная роля паэтонімаў у мастацкіхтворах берасцейскіх пісьменнікаў : манаграфія.

"75-летие БрГУ им. А.С.Пушкина: вклад в науку и образование" (2019-2020 уч. год)

У манаграфіі даследуецца нацыянальна-культурная адметнасць анамастыкону гістарычнай прозы і драматургіі, аўтабіяграфічнай прозы, аўтарскіх казак і навукова-папулярнай літаратуры сучасных берасцейскіх пісьменнікаў; разглядаюцца вобразныя, характаралагічныя і экспрэсіўна-ацэначныя асаблівасці паэтонімаў, іх функцыі ў  творах берасцейскіх аўтараў ХХ–ХХІ стагоддзяў.

Автор: 
Бут-Гусаім С.Ф.
Год издания: 
2020
Библиографическое описание источника: 
Манаграфія. – Брэст: БрДУ
Издатель: 
Брэст: БрДУ