Літаратурная анамастыка : электронны вучэбна-метадычны дапаможнік для студэнтаў філалагічнага факультэта

Автор: 
Бут-Гусаім С. Ф
Год издания: 
2017
Издательство: 
Брэст: БрДУ імя А.С. Пушкіна
Аннотация: 

Электронны дапаможнік уключае тэарэтычныя звесткі па літаратурнай (паэтычнай) анамастыцы. Па кожнай тэме прапануюцца пытанні для самаправеркі і практычныя заданні, выкананне якіх дапаможа студэнтам замацаваць на канкрэтным моўным матэрыяле тэарэтычныя веды. У дапаможніку вызначаюцца тэмы курсавых прац па літаратурнай анамастыцы, да іх прапанаваны рэкамендацыі і акрэслены пытанні, якія павінны кваліфікавана асвятляцца ў рабоце. Складзены тэматычна дыферэнцыраваныя спісы літаратуры да кожнага курсавога даследавання. Для ўдасканалення практычных уменняў студэнтаў прапануюцца тэсты.