Яўдошына Л.І. Сучасная беларуская мова. Лексікалогія. Метадычныя рэкамендацыі для студэнтаў філалагічнага факультэта. - Брэст, 2007. - 32 с.

Метадычныя рэкамендацыі змяшчаюць тэарэтычныя пытанні і практычныя заданні, якія павінны дапамагчы студэнтам пры падрыхтоўцы да практычных заняткаў, а таксама пры самастойным вывучэнні адпаведных тэм курса.