Сацута І.У. Гістарычная граматыка беларускай мовы: метад. рэкамендацыі. - Брэст, 2008. - 35 с.

У выданні распрацаваны тэксты і заданні да кантрольнай працы па гістарычнай граматыцы беларускай мовы, пытанні да экзамену, спіс рэкамендаванай літаратуры. Прызначаны студэнтам-завочнікам.