Антрапанімія Брэстчыны

Автор: 
Бут-Гусаім С.Ф.
Год издания: 
2015
Аннотация: 

Электронны вучэбна⁃метадычны дапаможнік накіраваны на засваенне і замацаванне тэарэтычнага матэрыялу дысцыпліны “Беларуская анамастыка”. Для ўдасканалення практычных уменняў студэнтаў прапануюцца трэніровачныя практыкаванні, тэсты і пытанні для самакантролю. Прыведзены метадычныя парады па напісанні курсавых прац па антрапаніміцы.
Адрасуецца студэнтам дзённай формы навучання спецыяльнасці 1⁃21 05 01⁃01 Беларуская філалогія (літаратурна⁃рэдакцыйныя дзейнасць). Дапаможнік таксама можа быць выкарыстаны на пазакласных занятках па беларускай мове ў школе.

Тип УММ: