Анамастычная прастора сучаснай беларускай навукова-папулярнай літаратуры

У артыкуле разглядаюцца ўжытыя ў навукова-папулярнай літаратуры онімы, праведзена класіфікацыя ўстарэлых паэтонімаў з пункту гледжання іх суадносінаў з кампанентамі сучаснага іменаслову.

Автор: 
Бут-Гусаім С.Ф.
Год издания: 
2016
Библиографическое описание источника: 
Веснік Брэсцкага ўн-та. - Серыя 3. Філалогія. - № 2. - С. 26-35
Издатель: 
Брэст: БрДУ