Мянушка як ацэначна-характарыстычны сродак у кантэксце гістарычнай прозы берасцейскіх пісьменнікаў ХХІ ст.

Автор: 
Бут-Гусаім С.Ф.
Год издания: 
2016
Библиографическое описание источника: 
Славянские языки: сб. науч. трудов УІІ Междун. конф., Брест, 26-27 ноября 2015 г. - Ч. 1. - С. 181-185.
Издатель: 
Брест: БрГУ