Катарсіс як праблема карэляцыі чалавека і свету ў беларускай драматургіі канца ХХ–пачатку ХХІ стст.

У артыкуле асэнсоўваюцца маральна-этычныя ідэалы  ў творах сучаснай беларускай драматургіі. Аўтар даследуе праблему ў святле катарсісу, вывучае  эвалюцыю тэрміна, яго літаратуразнаўчае сэнсавае напаўненне, выяўляе яго сацыякультурную і эстэтычную функцыю. У артыкуле аналізуецца роля катарсічнага пачатку як сродку маральна-этычнага выхавання грамадства ў творах беларускай драматургіі ХХ – пачатку ХХІ стст.

Автор: 
Яницкий М.И.
Год издания: 
2013
Библиографическое описание источника: 
Веснік Брэсцкага ўніверсітэта. Серыя 3. Філалалогія. Педагогіка. Псіхалогія. – № 2.
Издатель: 
БрГУ имени А.С. Пушкина